Foredrag

Her vil der være forskellige oplæg til foredrag, jeg holder for 10-70 mennesker. Du skal blot ringe, så finder vi en tid. Helst om aftenen eller i weekenden.

Jeg har igennem 5 år undersøgt meget omkring vores mad. Årsagen er, jeg føler en forpligtelse til at vide meget, om det jeg arbejder med. Og mad er vigtig for os alle.

Gennem næsten 50 år har jeg på forskellig vis professionelt arbejdet med madfremstilling og salg. I marker, produktion, salg og marketing, i butik, som chauffør, og ikke mindst som en der spiser maden.

Jeg føler nu pligt til at dele min viden med mange mennesker.

Det er først og fremmest en fantastisk en historie om vores forfædre, som vi står på skuldrene af. Og jeg vil gerne honorere det slid, vores forfædre har levet med, for at vi nutidsmennesker kan leve, som vi gør.

Det er ikke mere end 300 år siden, at 6 millioner års kamp for det daglige brød ændrede sig radikalt. Den tids mennesker løste gåden, så vi for første gang i menneskers historie (Homo Sapiens 70.000 120.000 år) kan undgå sult.  Men vi lider stadig af fejlernæring. Både når det gælder overspisning og ernæringsfattigdom samt at løse sultproblemet for 800 millioner mennesker. Der har indtil nu levet 15 milliarder mennesker på jorden i menneskehedens historie. Og der er og kommer over de næste 100 år 15 milliarder mennesker, som skal brødfødes.

Vi må stå sammen.

Og vi har løsningerne til at stå sammen og løse opgaven. Vi mangler blot at engagere forbrugerne i den rige del af verden, så de køber og er villige til at betale for gode friske råvarer til mad.

Book foredrag

Her er en video med et godt eksempel: